Försäkringar och bokningscentraler

Ryggakuten har ett leveransavtal med ett stort antal av regionens företag och föreningar, kontrollera med din arbetsgivare.

Ryggakuten har behandlingsavtal med EuroAccident, Länsförsäkringar, Skandia Lifeline, AON Sweden, DKV Hälsa.

Behandlingar bokas för personer anslutna genom Trygg Rygg.

Ryggakutens verksamhet är försäkrad genom patientskadelagen och SRAT’s företagsförsäkring.